Dostępne kursy

Warunki przyjęcia:  

* ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?

* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego, organizujemy zajęcia praktyczne oraz egzamin przed komisją UDT.                                                                                    
Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego, organizujemy zajęcia praktyczne oraz egzamin przed komisją UDT.  Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.

Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.

Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.

Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.

Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.

Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.
Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.
Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.

Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.

Warunki przyjęcia:  
* Ukończone 18 lat.

Dlaczego warto się u nas szkolić?
* Egzamin UDT w cenie kursu.
* Doświadczona wykładowców.
* Wysoka zdawalność.
* Dogodne terminy spotkań.
* Indywidualne podejście do kursanta.

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Po zakończeniu szkolenia organizujemy egzamin przed komisją UDT. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia operatora.

Tematyka szkolenia:


1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych.

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych.

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy

oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej,

z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych

w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru awarii ), w tym zasady